رفتن به محتوای اصلی

شما اینجا هستید

معلمی جلوه ای از قدرت لایزال الهی است که از آن نه بعنوان شغل وحرفه ، بلکه ذوق و هنر و عشق می توان نام برد


17 ارديبهشت, 1397 - 09:37 -- فرمانداری بوئین...
بخشداری شال

معلمی جلوه ای از قدرت لایزال الهی است که از آن نه بعنوان شغل وحرفه ، بلکه ذوق و هنر و عشق می توان نام برد

به مناسبت روزمعلم آقاعلی بخشدارشال با حضوردراداره آموزش و پرورش منطقه و دانشگاه آزاد اسلامی شال این روزرا به تمام معلمان و اساتید بخش شال تبریک گفتند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری بوئین زهرا ،

مصطفی آقاعلی بخشدارشال: معلمی جلوه ای از قدرت لایزال الهی است که از آن نه بعنوان شغل وحرفه ، بلکه ذوق و هنر و عشق می توان نام برد.

در این دیداربخشدارشال بیان نمودند، معلم کارگزاراصلی تعلیم وتربیت و قلب تپنده نظام آموزشی هر کشوری است که با کوشش خردمندانه اوست که اهداف متعالی نظام آموزشی آن کشورمحقق میشود ، به گونه ای که میتوان سطح دانش وتوانایی وکیفیت علمی هر کشوررا از سطح دانش، توانایی ، کیفیت ومهارت معلمان آن تشخیص داد.