رفتن به محتوای اصلی

شما اینجا هستید

اتباع غیرمجاز را بکار نگیرید


11 تير, 1397 - 09:18 -- فرمانداری بوئین...
بخشداری شال

اتباع غیرمجاز را بکار نگیرید

آقاعلی بخشدار شال در نشست مشورتی با دهیاران تابعه بخش شال بیان نمودند، متاسفانه اشتغال اتباع بیگانه در کشورمان بخش قابل توجهی از بازار کار ایران را اشغال ، که منجر به از بین رفتن فرصتهای شغلی برای کارجویان ایرانی شده است .

به گزارش روابط عمومی فرمانداری بوئین زهرا ،

بخشدارشال افزود، براساس ماده 181 قانون کار جریمه هرگونه به کارگیری اتباع خارجه غیرمجاز به میزان 5 برابر حداقل دستمزد روزانه یعنی 185 هزارتومان در سال 97 می باشد.

وی با تاکید برممنوعیت بکارگیری اتباع خارجه در واحدهای کارگاهی اظهارداشتند،کارفرمایان متخلف برابرقانون از 91 روز تا 180روز حبس و پرداخت 5 برابر دستمزد به ازای هر روز محکوم می شوند .

ایشان بیان نمودند،طرح برخورد با اتباع خارجه غیرمجاز وکارفرمایان مربوطه تا پایان تابستان در سطح بخش شال به جد در حال پیگیری  است و از همه شهروندان تقاضا میگردد در صورت مشاهده اشتغال اتباع غیرمجاز موارد به نیروی انتظامی منعکس گردد.