رفتن به محتوای اصلی

شما اینجا هستید

مهم ترین الویت های توسعه ، بسترسازی مناسب فرهنگی و علمی برای هر جامعه ای می باشد


27 تير, 1397 - 14:54 -- فرمانداری بوئین...
بخشداری دشتابی

مهم ترین الویت های توسعه ، بسترسازی مناسب فرهنگی و علمی برای هر جامعه ای می باشد

نشست مشترک مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان با حضور امینی بخشدار دشتابی ،شوراها و دهیاران این بخش در محل بخشداری ارداق در مورخ 97/4/26 برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی فرمانداری بوئین زهرا ،

نشست مشترک مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان با حضور امینی بخشدار دشتابی ،شوراها و دهیاران این بخش در محل بخشداری ارداق در مورخ 97/4/26 برگزار گردید در این جلسه آقای امینی بیان نمودند یکی از مهم ترین الویت های توسعه ، بسترسازی مناسب فرهنگی و علمی برای هر جامعه ای می باشد که لازم است دهیاران محترم در این خصوص اقدامات اعلامی را به عمل آورند.