رفتن به محتوای اصلی

شما اینجا هستید

پدران و مادران شهدا نزد خداوند متعال دارای اجر و قرب هستند


17 مهر, 1397 - 12:40 -- فرمانداری بوئین...
بخشداری شال

پدران و مادران شهدا نزد خداوند متعال دارای اجر و قرب هستند

خضری بخشدارشال به همراه همکاران بخشداری ازپدران و مادران شهیدان ، عاملی ،محمدرضایی وکلپی دیدار وگفتگو کردند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری بوئین زهرا ،
خضری بخشدارشال به همراه همکاران بخشداری ازپدران و مادران شهیدان ، عاملی ،محمدرضایی وکلپی دیدار وگفتگو کردند. سید مهدی خضری بخشدارشال: پدران و مادران شهدا نزد خداوند متعال دارای اجر و قرب هستند . خضری بخشدارشال در این دیدار ضمن تقدیر ازصبروبردباری پدران و مادران شهیدان کلپی ، محمدرضایی و عاملی بیان نمودند، شهدا بزرگترین تلنگر زندگی از جنس ایثار و شهادت هستند و پدران و مادران شهدا نزد خداوند متعال دارای اجر و قرب می باشند ونباید فراموش کنیم که اقتدار کشور مدیون مجاهدت ها و رشادتهای شهداست .