رفتن به محتوای اصلی

شما اینجا هستید

توسعه فرهنگ مطالعه وکتابخوانی یک عزم همگانی را می طلبد


19 مهر, 1397 - 11:41 -- فرمانداری بوئین...
بخشداری شال

توسعه فرهنگ مطالعه وکتابخوانی یک عزم همگانی را می طلبد

جلسه انجمن کتابخانه با حضور اعضای این انجمن و با موضوع هماهنگی جهت برگزاری برنامه های فرهنگی هفته کتاب دردفتر بخشداری برگزارگردید.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری بوئین زهرا ،
سیدمهدی خضری بخشدارشال: توسعه فرهنگ مطالعه وکتابخوانی یک عزم همگانی را می طلبد . خضری بخشدارشال دراین جلسه بیان نمودند، برای گسترش فرهنگ مطالعه وکتابخوانی باید ازهمه ظرفیت های موجود استفاده کنیم وموضوع توسعه مطالعه وترویج بیشتر فرهنگ کتاب و کتابخوانی در مدارس موضوع مهمی است که باید بیش ازگذشته از سوی متولیان به آن پرداخته شود چراکه توسعه فرهنگ مطالعه وکتابخوانی یک عزم همگانی را می طلبد. در این جلسه مقررگردید با اجرای طرح کافه کتاب در کیوسک بوستان صالحان جهت ترویج فرهنگ مطالعه وکتابخوانی در شهر شال اقدام شود.