رفتن به محتوای اصلی

شما اینجا هستید

تاریخچه

5 بهمن, 1393 - 15:18 -- فرمانداری بوئین...

تاریخچه

وجه تسمیه شهرستان بوئین زهرا : درباره نام بوئین زهرا روایات و احادیث گوناگونی گفته می شود. درباره نام این ناحیه و چگونگی آن در کتاب سرزمین قزوین نوشته دکتر پرویز ورجاوند چنین آمده است: "برقی زکر کرده است که زهرا منسوب به دختر "روی" صاحب ری است که این نام را داشته و این بقعه را به دخترس بخشیده است و او در آنجا بنائی کرد..."

در اینکه تا چه حد نام این منطقه با نام دختر صاحب ری در ارتباط است جای بحث است. از این رو و با توجه به وجود تمدن پیش از اسلام در این منطقه بی مناسبت نخواهد بود اگر اساس این نام را مربوط به قبل از اسلام بدانیم که با اندکی تغییر به شکل کنونی در آمده است. از جمله و با احتمال زهرا را می توان تبدیل شده کلمه "زرا" به معنی مقدس دانست و بوئین را ترکیبی از ]بو[ و ]ئین[، به معنی چشمه به شمار آورد که بر روی هم "چشمه خدای مقدس" می شود و از آنجا که اکثر چشمه ها و برکه ها به الهه آناهیتا، فرشته پاکی و آبهای روان مربوط بوده اند، دادن عنوان "چشمه مقدس" به سرزمینی که معبدی از ناهید در آن وجود داشته بی اساس به نظر نمی رسد.