رفتن به محتوای اصلی

شما اینجا هستید

انتخابات شورای توسعه و حمایت از تشکل ها در سه سطح شهرستان،استان وکشور

انتخابات شورای توسعه و حمایت از تشکل ها در سه سطح شهرستان،استان وکشور

انتخابات شورای توسعه و حمایت از تشکل ها در سه سطح شهرستان،استان وکشور

در راستای اجرای تصویب نامه شماره ۶۷۷۳۵ /ت ۵۱۳۰۵ ه وزیر محترم کشور (تصویر پیوست) ، دومین دوره انتخابات شورای اجرایی ابلاغی شماره ۹۳۵۱۷ توسعه و حمایت از سازمانهای مردم نهاد در سه سطح کشور، استان و شهرستان در آبان ماه سال جاری بصورت همزمان
در سراسر کشور برگزار خواهد شد.

برای اطلاع از جزئیات به فایل های ذیل مراجعه فرمائید.