رفتن به محتوای اصلی

شما اینجا هستید

آموزش و پرورش وظیفه سنگینی را برای تربیت نسل های آینده ساز کشور دارد


8 اسفند, 1397 - 12:00 -- فرمانداری بوئین...
فرماندار بوئین زهرا

آموزش و پرورش وظیفه سنگینی را برای تربیت نسل های آینده ساز کشور دارد

صبح روز سه شنبه ۷ اسفندماه، خیراله رحمانی مدیر کل آموزش پرورش استان قزوین در خصوص پیگیری مسائل مربوط به آموزش و پرورش و طرح موضوعات مرتبط بویژه مشکلات، آخرین وضعیت پروژه‌های در حال اجرا و مکانهای آموزشی شهرستان با علی رحمانی فرماندار بویین‌زهرا دیدار کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری بوئین زهرا ،
فرماندار در این دیدار با اشاره به جایگاه آموزش و پرورش گفت: آموزش و پرورش وظیفه سنگینی را برای تربیت نسل های آینده ساز کشور دارد. رحمانی رئیس شورای آموزش و پرورش شهرستان بویین‌زهرا افزود: آموزش و پرورش، متولی فرآیند تعلیم و تربیت، غنی ترین دستگاه اجرائی و زیر بنای توسعه و پیشرفت کشور است که با بهره گیری از تفکر برنامه محوری و فناوری نوین اطلاعات، زمینه ساز شکوفایی فطرت، استعدادها و شکل گیری هویت یکپارچه اسلامی ایرانی دانش آموزان در راستای تربیت نسلی متعهد، تعالی جو، تحول آفرین، انقلابی، آینده نگر، بصیر و پرسشگر در حریم مقدس مدرسه است که نوید بخش آینده ای پویا و روشن برای ایران اسلامی است. شایان ذکر است در این دیدار قهرمانی مدیر آموزش و پرورش شهرستان و معاونین مدیرکل و معاونین مدیریت شهرستان نیز حضور داشتند.‌